piaskowanie metalu

img
Piaskowanie metalu polega na działaniu strumienia produktu ściernego napędzanego najczęściej sprężonym powietrzem pod zwiększonym ciśnieniem na metal, w celu wyrównania szorstkiej powierzchni, ukształtowania lub usunięcia zanieczyszczeń powierzchniowych. Początkowy proces obróbki strumieniowo-ściernej został zastrzeżony przez Benjamina Chew Tilghmana już 1870 roku. Efekt piaskowania jest analogiczny do efektu z użyciem papieru ściernego, jednak zapewnia bardziej równomierne wykończenie powierzchni bez problemów w trudno dostępnych miejscach. Piaskarki najczęściej składają się z komory, w której następuje mieszanie się piasku z powietrzem, a później mieszanina tłoczona jest przez ręczną dyszę w kierunku powierzchni oczyszczanego metalu. Dysze są dostępne w szeregu różnych kształtów, rozmiarów oraz wykonywane z różnych materiałów, z których najbardziej powszechny jest węglik boru, ze względu na jego wysoką odporność na ścieranie. Piaskarki, jako urządzenia bardzo mobilne i niewielkich gabarytów, używane są do oczyszczania elementów, których nie można wyczyścić w urządzeniach stacjonarnych, w szczególności do wykonywania prac konserwatorskich. Należy nie zapominać, że piaskowanie powoduje powstanie pokaźnej ilości pyłu, zarówno z medium czyszczącego, jak i z pozostałości farb i rdzy z oczyszczanego metalu. Dlatego też przy piaskowaniu metalu nieodłączne jest używanie odzieży ochronnej, w szczególności, osłaniającej oczy i drogi oddechowe, tak aby drobiny piasku i resztek z czyszczonych powierzchni nie dostały się do płuc i nie zraniły gałek ocznych.
Top