instalacje sprężonego powietrza

img
Piaskowanie metalu polega na działaniu strumienia materiału ściernego napędzanego najczęściej sprężonym powietrzem pod wysokim ciśnieniem na metal, w celu wyrównania szorstkiej powierzchni, ukształtowania lub usunięcia zanieczyszczeń powierzchniowych. Pierwotny proces obróbki strumieniowo-ściernej został zastrzeżony przez Benjamina Chew Tilghmana już 1870 roku. Rezultat piaskowania jest porównywalny do efektu z użyciem papieru ściernego, jednakże zapewnia bardziej równomierne doczyszczenie powierzchni bez problemów w trudno dostępnych zakamarkach. Piaskarki zazwyczaj składają się z komory, w której następuje mieszanie się piasku z powietrzem, a następnie mieszanina tłoczona jest przez ręczną dyszę w kierunku powierzchni polerowanego metalu. Dysze są dostępne w dużej ilości różnych kształtów, rozmiarów oraz wykonywane z różnych materiałów, z których najbardziej powszechny jest węglik boru, ze względu na jego dużą odporność na ścieranie. Piaskarki, jako urządzenia bardzo mobilne i niewielkich rozmiarów, stosowane są do oczyszczania powierzchni, których nie można oczyścić w urządzeniach nieprzenośnych, w szczególności do wykonywania prac konserwatorskich. Należy nie zapominać, że piaskowanie powoduje powstanie pokaźnej ilości pyłu, zarówno z medium czyszczącego, jak i z resztek farb i rdzy z oczyszczanego metalu. Dlatego też przy piaskowaniu metalu konieczne jest używanie odzieży ochronnej, w szczególności, chroniącej oczy i drogi oddechowe, tak aby pył z piasku i resztek z czyszczonych powierzchni nie dostały się do płuc i nie zraniły gałek ocznych.
Top